Pluggemasser

Kjemikaliets navn: KOPPERAA TAPHOLE PASTE Type RC
Bruksområde: Brukes til reparasjon og tetting av tappehull.

Kjemikaliets navn: KOPPERAA Combi Masse
Bruksområde: Brukes til reparasjon og tetting av tappehull.

Kjemikaliets navn: KOPPERAA Mangan Masse
Bruksområde: Brukes til reparasjon og tetting av tappehull.


Du finner også databladene her. Du får frem et skjermbilde hvor du i feltet for "Firmanavn", skriver "Kopperaa" (uten hermetegn). Trykk på søkeknappen under skjemaet, og Kopperaa AS' datablader dukker opp.

Publisert i Produkter